Zpracování osobních údajů
1. Udělujete tímto souhlas společnosti Dům zahraniční spolupráce (DZS),  Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení,
- e-mailová adresa. 

2. Tyto údaje je nutné zpracovat pro identifikaci účastníka kurzu a vydání certifikátu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku, pokud se nedohodnete se Správcem jinak.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti na webu www.dzs.cz.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
- poskytovatel aplikace pro vytvoření a zpracování kurzu,
- případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá. 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: 
- vzít souhlas kdykoliv zpět, 
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, 
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, 
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, 
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, 
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.